Vilkår for bruk & Personvern

Ifølge bestemmelsene i den Spanish Organic Act 15/1999 om personvern, vil vi informere deg om at de personlige dataene som er sendt oss vil bli registrert i en fil som Costa del Sol Property er ansvarlig for. Formålet med det samme er å yte tjenester, håndtere henvendelser, og å sende reklame eller salgsfremmende informasjon om produkter eller tjenester til selskapet. Du vil kunne nekte at dine data brukes til reklameformål og for å utøve de rettigheter for tilgang, retting, sletting og uenighet i samsvar med det som er fastsatt i gjeldende lovgivning, ved å skrive til følgende adresse: Address 1 Post Code Post Town, Málaga eller til e-post-adresse post@cdsproperty.no .