Higueron West | Fase 5

Sist oppdatert 25.03.2021

Byggelisensen til fase 4 og fase 5 kom på plass 08 januar 2020. Vi har flere kunder som har kjøpt leilighet i dette flotte byggetrinnet som gir havutsikt og meget gode solforhold mot sørvest.

Block 58, mars 2021

 

 

 

Mars 2021

Mars 2021

 

April 2020 | Grunnarbeid på de nordligste blokkene 58/59 på fase 5

April 2020 | Klargjøring for søyler til kjelleren på blokk 53 fase 5

Block 59 og 58

Block 58

Juli 2020 | Bygg 52 & 53

Juli 2020 | Bygg 53

Juli 2020 | Fra venstre: Bygg 59,58, og 57/56

Juli 2020 | Bygg 58 & 59

Dronebildet av hele fase 5.

Blokk 59.

Desember 2020

Desember 2020

Desember 2020

Desember 2020

Januar 2021 | Bygg 52 & 53

Januar 2021 | Blokk 59