Higueron West | Fase 3

Sist oppdatert 18.02.2021

Fase 3 består av 103 enheter og ferdigstilles sommeren 2021

August 2020

August 2020

August 2020

August 2020

August 2020

August 2020

August 2020

Desember 2020

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021