Higueron West | Fase 4

Sist oppdatert 25.03.2021

Byggelisensen til fase 4 og fase 5 kom på plass 08 januar 2020. Fase 4 ligger på vestsiden av fase 5 og består av både vestvendte og østvendte enheter med havutsikt og gode solforhold.

Block 51, mars 2021

Block 51, mars 2021

 

Block 46, mars 2021

Block 49 & 50, mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Infografia av bygg 51 i fase 4

Desember 2020

Januar 2021 | Blokk 51

Januar 2021 | Blokk 51

Mars 2020 | Det jobbes med nivået over garasjen på Bygg 51 i fase 4.

Mars 2020 | Grunnarbeidet på fase 4 (Bygg 50) er godt i gang siden byggestart i Januar.

April 2020 | Bygg 51 fase 4

April 2020 | Kjellertaket på blokk 50 fase 4

Mai 2020 | Bygg 51 til venstre

Mai 2020 | Bygg 50 til høyre

Juli 2020 | Bygg 51

Juli 2020 | Bygg 51

Juli 2020 | Bygg 51 | Fase 1 i bakgrunnen

Juli 2020 | Bygg 50

Blokk 45 og 46

Blokk 51

Blokk 44 til 46

Blokk 49 til 51