Higueron West | Fase 8

Sist oppdatert 25.03.2021

Byggelisensen til fase 7 og fase 8 kom ble invilget 22 desember. Byggestart Januar 2021. Følg utviklingen her fram til ferdigsilllse.

 

 

 

 

Block 75, mars 2021

Block 75, mars 2021

Block 75, mars 2021

Block 75, mars 2021

Block 75, mars 2021

Januar 2021 | Vei og snuplass er etablert mellom fase 7 & 8.

 

Februar 2021

Februar 2021

Januar 2021 | Tomten på fase 8

Januar 2021 | Utsikt mot sørøst fra fase 8.

Februar 2021

Februar 2021