Higueron West | Fase 2

Sist oppdatert 14.04.2021

Fase består av 108 enheter. Forventet ferdigstillelse er slutten av 2020. Fase ble solgt i et høyt tempo. Grunnet poulariteten som vokste ved salget på fase 1, var det lang venteliste på fase 2. Der var solgt rundt 40 enheter ila den første uken før lansering på åpent marked.

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

Mars 2021

 

 

April 2020 | Blokk 13/14 fase 2

April 2020 | Blokk 13/14 fase 2

 

Bygg 13 & 14

Bygg 13 & 14

Leilighet i bygg 13/14

Leilighet i bygg 13/14

Leilighet i bygg 13/14

Leilighet i bygg 13/14

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021

Januar 2021