Tidligere stilte spørsmål | Driftskostnader

Vi får ofte henvendelser fra boligkjøpere angående faste driftsutgifter. På bruktboliger har man prisene oppgitt, men på boliger under oppføring vet man ikke eksakt hvordan kostnadene blir før man overtar boligen. Det er mulig å anslå kostnadene ut i fra eksisterende urbanisasjoner i området og fasiliteter som ditt sameiet vil ha. Eksempler på dette er drift/vedlikehold av antall basseng inne/ute, sportsfasiliteter, gartnere, vask av fellesområder og eventuelt 24 timers vakthold.

I tillegg til de månedlige faste avgiftene til sameiet og årlige kommunale utgifter kommer det utgifter til strøm, vann og TV/internett. Les mer om de forskjellige kostnadene under;

··

Eiendomsskatt | IBI Impuesto de bienes inmuebles

Ligger normalt mellom 600-1000 EUR for en leilighet med 2- 4 soverom. Det er forskjellige priser i de forskjellige kommunene og dersom man er eier av en ny bolig/under oppføring vil man ikke vite denne summen før man har eid boligen i mer enn 1 år.

··

Fordelsbeskatning | Impuesto sobre la renta de no residentes

Dersom ma ikke leier ut boligen skal man som boligeier betale fordelskatt. Skattepliktig fordel er 2 % av den spanske ligningsverdien på den faste eiendommen (valor catastral).

La oss ta et eksempel

Ligningsverdien på eiendommen er 50.000 EUR. Skattepliktig fordel er 2% av 50.000 EUR, som er 1.000 EUR. Inntektskatten utgjør 19% av 1.000 EUR som er 190 EUR. Dersom den spanske ligningsverdien har blitt revidert etter 01/01/1994 er den skattepliktige fordel 1,1 % av den spanske ligningsverdien.

··

Felleskostnader | Community fee

Ligger normalt mellom 100-300 EUR for leiligheter. Sameier (Urbanisasjoner) har forskjellige type fasiliteter som gjør at priser varierer. Som beskrevet i innledningen kan utbygger anslå omtrendtlig kostnad, men ikke fastlå eksakt før boligene overleveres. Den totale summen for sameiet fordeles til eierne ut i fra antall m2 på boligen.

På bruktboliger og ellers sameier som er i drift har man selvsagt alle summer eksakte. Eneboliger (Villaer) har ofte ingen fellesutgifter. Villaer med fellesutgifter er en del av et lukket området og vanligvis med 24 timers vakthold.

··

Søppelavgift | Basura

Den kommunale søppelavgiften ligger på rundt 70-150 euro i året.

··

Strøm

Vi etablerer avtale med strømleverandør for dere. Strømmen trekkes direkte fra din spanske konto. Det er vanskelig å estimere årlig forbruk uten å vite antall dager boligen brukes og antall personer som er i boligen.

··

Vann

I spania betaler man for det eksakte forbruket. Det er vannmåler (flowmeter) tilknyttet boligen. VI oppretter avtale med leverandøren med autogiro fra den spanske kontoen.

··

TV og Internett

Regn med 30-40 euro pr mnd for avtale med leverandør. Vi kan assistere med oppretting av avtale og avtalegiro.

Er det noe mer vi kan hjelpe deg med?

Hvis du ikke fikk svar på det du lurte på i teksten ovenfor, må du gjerne ta kontakt med oss. Vi ser frem til å høre fra deg!